VI HJÄLPER FÖRETAG ATT IMPONERA PÅ SINA KUNDER

vasttrafik_fullbokad

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

arrow_left

På Rött är vi specialiserade på imponerande kundmöten via imponerande prestationer. Först när varje medarbetare är engagerad och motiverad att göra lite bättre för sina kunder, varje dag, har vi lyckats på riktigt. Rött bidrar till att alla medarbetare alltid tar ansvar för kundupplevelsen.

pilned

KUNDENS UPPLEVELSE AVGÖR NÄR ALLT ANNAT ÄR LIKA

När allt annat är lika, är det relationen med kunden som avgör. Överlag har vårt beteende som kunder förändrats enormt under de senaste fem till tio åren. Och ju mer digitalt vi lever, desto viktigare blir upplevelsen – i alla kanaler. Via kundmöten som imponerar kan vi bygga förtroende, lojalitet och lönsamhet. Rött bidrar till att alla i organisationen tänker utifrån och in.

arrow_right

pilned

arrow_left

Kunddrivet arbetssätt via ledare och enkla metoder

Det är enkelt att vara bra ibland – att alltid vara bra är betydligt svårare. Den stora utmaningen är att minimera gapet mellan kundernas förväntningar och faktiska upplevelse. Ofta är en organisations självbild första hindret. Vi är redan kundfokuserade. Vi gör alltid allt för kunden. Hög och jämn nivå i varje kundmöte, har organisationer där ledare systematiskt lyckas bygga meningsfulla därför, tydliga uppdrag och tydliga målbilder som alla kan agera, lära och förbättra utifrån. Rött bidrar till att bygga systematik och hög jämn nivå.

pilned

Röttfika med kollektiv kraft – Fullbokat!

Lars Backström, vd Västtrafik, berättar hur Västtrafik i samverkan med sina partners, via involverade ledare, driver förändring för att få 9 000 medarbetare i Västra Götaland att ta ansvar för kundupplevelsen. I det personliga och digitala kundmötet. Målet är fler och nöjdare kunder!
Välkommen!

När: Onsdag den 26 april.
Tid: Kl. 8.00–9.00. Frukost från 7.30. och mingel till 9.30.
Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15.

Läs mer

VI HJÄLPER DIG ATT FÖRVERKLIGA DET GODA KUNDMÖTET

På Rött hjälper vi företag och organisationer att få saker att hända. Vi börjar alltid med önskeläget, var ni vill vara och fastnar inte i var ni är idag. Då skapas motivation, energi och självinsikt att våga och orka se sitt utgångsläge. Företagets ledare har en avgörande roll i förändringsarbetet att ta sina medarbetare från dagens utgångsläge till önskeläget. Rött ger ledare enkla, praktiska metoder och verktyg som verkligen används.

pratbubbla_start
pratbubbla_start_mobil

fran_tillfran_till_mobil

rub_kunder

KUNDER

En organisation med vitt skilda bilder av vem som är kunden, vilka som möter kunden och vad som är ett bra kundmöte. Ofta är självbilden Vi är ju redan bra. Nivån på både kundmötet och ledarskapet varierar oftast kraftigt och lägstanivån är just – låg.

arrow_big
arrow_big_ner

En organisation med tydliga gemensamma bilder av vem som är kunden, vilka behov kunderna har och hur varje kund ska uppleva mötet med oss – i alla kanaler. Det är kunden som avgör Hur bra vi är och det finns en hög, jämn lägstanivå i både kundmötet och ledarskapet.

linje_till_fran_1500

rub_resultat

RESULTATET

En organisation med inga, diffusa eller okända mål. Otydlig uppföljning och mätningar som inte alltid mäter rätt saker. Ledare och medarbetare som inte vet hur det går, varken för sig själva eller för företaget och få har koll på vad kunderna egentligen tycker om dem.

arrow_big
arrow_big_ner

En organisation med tydliga och väl kända målbilder och mål som driver rätt aktivitet och resultat. En tydlig uppföljning som stöds av relevanta, bra mätningar som alla känner till och har koll på. Alla tar ansvar för sina egna mål, sitt eget resultat och alla vet hur kunderna upplever dem.

linje_till_fran_1500

rub_ledare_medarbetare

LEDARE OCH MEDARBETARE

En organisation som styrs via klassiska ”order & kontroll”, checklistor och instruktioner. Kundupplevelsen står sällan eller aldrig på agendan. Ledare som kan bäst själv och styr dem som vet mindre. Medarbetarna följer instruktioner, har lärt sig att inte tänka själva och kan inte improvisera när det behövs.

arrow_big
arrow_big_ner

En organisation som utgår från kundernas behov och styrs via ”uppdrag & målbilder” samt tydliga förväntningar. Ledare bygger förutsättningar för andra att prestera och utgår från att de som möter kunden kan bäst. Självständiga medarbetare med tydliga uppdrag och tydligt ansvar drar egna slutsatser och improviserar när det behövs.

linje_till_fran_1500

rub_omvarlden

OMVÄRLDEN

En organisation som är ointresserad av omvärlden, hur andra gör och upplever varje förändring som ett hinder i arbetet. Utbildning är lika med en kurs där någon annan ska lära mig något som jag ofta glömmer så fort kursen är klar. Förbättringsarbete likställs med traditionell förslagsverksamhet och har sällan något med vardagen att göra.

arrow_big
arrow_big_ner

En organisation som är nyfiken på omvärlden och på hur de bästa jobbar med kundupplevelsen. Förändring och lärande är en självklar, integrerad del i vardagen och vardagsförbättringar är allas ansvar. Jag har ansvar för mitt eget lärande och små förbättringar för kunden varje dag är en självklarhet.

citatVi blev alla medvetna om, att när vi agerar annorlunda, reagerar kunderna annorlunda.

Titta närmare på våra metoder och verktyg för engagerade medarbetare och lojala kunder.

arrow_small

boka_mote_horisont