Hur Rött gör

Ett värdigt arbetssätt

Värdighetsstrategin är vårt sätt att se på vad som krävs för att imponera på kunder i en frisk, robust organisation. Byggd på att ta kunder och medarbetare på allvar. På genomtänkt organisering, arbetssätt, kloka rutiner och personliga vanor.

Hur Rött gör

Ett värdigt arbetssätt

Värdighetsstrategin är vårt sätt att se på vad som krävs för att imponera på kunder i en frisk, robust organisation. Byggd på att ta kunder och medarbetare på allvar. På genomtänkt organisering, arbetssätt, kloka rutiner och personliga vanor.

Värdighet

Värdighet bygger trovärdighet. Skillnaden mellan det vi säger och det vi gör kan rasera den bästa strategi. Kunder och medarbetare ser och känner intuitivt skillnaden.

Organisering & arbetssätt

Tid och resurser används på bästa sätt. Det går att göra ”rätt” via genomtänkta processer, arbetssätt, kloka rutiner och vanor i vardagen. Det finns mening i det vi gör.

Ledarskap

Utveckling via ledarskapet driver hållbarhet. Kunddrivet Ledarskap©, ett arbetssätt som framgångsrikt tränat tusentals ledare. Var och en navigerar utifrån sin vardag och bygger medvetenhet. Medvetna ledare gör rätt saker vid rätt tillfälle.

Kraft & styrka

Genomförandekraft driver resultat. Styrka krävs för att orka vara uthållig. Inte börja om med ”något nytt” när det är motigt. Samtidigt kunna klara av att jobba snabbt och dynamiskt. Personlig styrka krävs för att kunna prestera bra och må väl, göra bra val och ta kloka beslut.

”Rötts arbetssätt gör det komplexa enkelt och konkret. Och ger resultat som håller över tid. På riktigt. På ett lustfyllt sätt. Om du själv bestämt dig!”

Tobias Frohm
Chief people and sustainability officer
Espresso House Group