bilprovningen_h76

BILPROVNINGEN
– KUNDLYFTET

KUNDENS UTMANING

Konkurrensutsättningen av fordonsbesiktningsmarknaden har lett till stora omstruktureringar av Bilprovningen. Efter en delförsäljning är bolaget en tredjedel av sin ursprungliga storlek. Marknaden består i dagsläget av nio aktörer med mer än en fördubbling av antalet stationer. Oavsett vill Bilprovningen vara kundens förstahandsval, med bäst tillgänglighet, servicegrad och branschens bredaste tjänsteerbjudande. För att fortsätta utvecklas behöver alla ledare och medarbetare bidra till att lyfta kundupplevelsen genom att sätta kunden högst på agendan och utgå från kundens behov i allt man gör.

RÖTTS BIDRAG

Alla i Bilprovningen involverades genom en tydlig gemensam målbild för kundupplevelsen. Under två år tränades alla ledare i ett kunddrivet arbetssätt och ledarskap, därefter tränade ledarna sina medarbetare att ta ansvar för kundupplevelsen i vardagen. För att kraftsamla kring Kundlyftet och kundupplevelsen träffades alla medarbetare i slutet av 2016 för ett gemensamt möte med kunden i fokus.

Arbetet innebar bland annat att:

 • Utveckla mål, målbilder och verktyg för att utveckla kundupplevelsen, exempelvis ett kundlöfte.
 • Utveckla ett systematiskt arbetssätt för ledare och medarbetare för att kunna fortsätta utveckla kundupplevelsen.
 • Utveckla träningar och träna alla ledare.
 • Utveckla ett gemensamt sätt att följa upp arbetet med kundupplevelsen.
 • Hitta, testa och pröva nya sätt att möta kunden samt lära sig mer om kunden och kundens behov.
RESULTAT
 • Förbättrade resultat i medarbetarnöjdhet.
 • Förbättrade resultat i kundnöjdhet.
 • Har gemensamma mål att jobba mot.
 • Arbetar systematiskt med kunddrivet ledarskap.
 • Har kunden högst upp på agendan.
 • Alla ledare och medarbetare drar åt samma håll.

Hur ser dina utmaningar ut? Hör av dig till oss som jobbar på Rött så pratar vi om hur du kan förbättra kundupplevelsen i ditt företag eller din organisation

arrow_small

Dela

boka_mote_horisont