forsakringskassan_h76

FÖRSÄKRINGSKASSANS SERVICEKONTOR
– HÖGRE OCH JÄMN NIVÅ PÅ KUNDMÖTET

KUNDENS UTMANING

Att bygga ett gemensamt systematiskt arbetssätt för alla ledare med fokus på att ge kunden värde i varje möte, samt att balansera det kundlöfte och de målbilder som Försäkringskassan agerar utifrån, med det faktum att Servicekontoren är samorganiserade med Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

RÖTTS BIDRAG

Tillsammans med ledare och medarbetare utvecklade vi vår metod i fem steg för att omsätta arbetet med vardagsförbättringar och kundvärde. Ledningsgrupper och ledare tränades i ”Fem steg för att utveckla förmågan att ge kunden värde”. Vi tog fram en arbetsbok för ledare där organisationens processer och verktyg integrerades och utvecklades samt en förenklad version för medarbetare. Verktyget Akvarium användes för att utveckla arbetssätt och förbättringar utifrån medarbetarnas vardag.

RESULTAT
  • En tydlig gemensam målbild, en gemensam strategi och ett gemensamt systematiskt arbetssätt som grund för verksamhetens fortsatta utveckling.
  • Servicekontoren ökade sin kundnöjdhet.
  • Stolta ledare och medarbetare som själva utvecklade sitt arbetssätt där ”bra saker i vardagen” togs till vara.

citat

Ni hjälper oss verkligen vidare, utmanar oss och ser till att vi håller fokus på rätt saker.

Hur ser dina utmaningar ut? Hör av dig till oss som jobbar på Rött så pratar vi om hur du kan förbättra kundupplevelsen i ditt företag eller din organisation

arrow_small

Dela

boka_mote_horisont