landstinget_h76

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
– FÖRUTSÄTTNINGAR ATT PRESTERA

KUNDENS UTMANING

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län behövde få en tydligare gemensam bild av sitt uppdrag. Med många nya medarbetare i teamet behövde man lära känna varandra, personligt och professionellt. Gruppen sökte verktyg för att kunna stötta och hjälpa varandra att bli framgångsrika i vardagen.

RÖTTS BIDRAG

Vi bidrog genom skräddarsydda workshops för att:

  • Skapa samsyn kring uppdrag, kompetenser och erfarenheter samt hur samarbetet skulle se ut.
  • Undersöka gruppens förutsättningar att prestera och ta fram aktiviteter som tog gruppen vidare.
  • Förstå gruppens styrkor och utmaningar och hur detta kunde användas i gruppen.
  • Se över hur väl rustad gruppen var inför de förändringar som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stod inför.
RESULTAT
  • Självgående grupp som tar ansvar för resultatet, samverkan och förutsättningar för prestation.
  • Förbättrat resultat i medarbetarundersökning.

citat

Våra ledare har gått från att ”köra pirra” till att leda kundmötet.

Spara

Hur ser dina utmaningar ut? Hör av dig till oss som jobbar på Rött så pratar vi om hur du kan förbättra kundupplevelsen i ditt företag eller din organisation

arrow_small

Dela

boka_mote_horisont