Kunddrivet ledarskap som strategi och styrmedel

metod_gifanimation

Den mest framgångsrika strategin för att utveckla kundupplevelse, lojalitet, resultat och lönsamhet går via ett kunddrivet ledarskap. Via enkla, systematiska och beprövade metoder och verktyg kan arbetet få genomslag i vardagen. Är verktygen enkla används de.
En hög kundupplevelse och bra resultat kräver höga prestationer av alla. Det är ledarens uppdrag primärt att ta ansvar för hur de viktigaste resurserna i företaget – människorna – utvecklas, presterar bra och mår bra.

VI SÄTTER RIKTNINGEN pil
VI BYGGER NYTT AGERANDE pil
VI BYGGER ”MOTORER” FÖR LÄRANDE OCH FÖRBÄTTRING pil

Jag arbetar utifrån och in

I ett kunddrivet arbetssätt styr omvärlden och kundens behov varje beslut, val och prioritering du gör. Alla i organisationen tänker utifrån och in och effektiviserar hela tiden för att lägga mer tid på det som skapar värde för kunden. Det krävs självinsikt och ständigt arbete att lära och förbättra, utifrån att kundernas förväntningar hela tiden utvecklas. Det behövs en insikt hos alla medarbetare om varför vi finns till.

Jag kan, jag vill, jag får

Bra prestationer är resultatet av respekt, lust och vilja att prestera. När människor presterar på topp och mår bra har de ett meningsfullt, tydligt uppdrag och ett tydligt ansvar. Men också vettiga förutsättningar, bra metoder och verktyg samt en grundläggande systematik i jobbet.

citatAlla våra nyckeltal har gått åt rätt håll. Vår satsning på att få alla att ta ansvar för kundupplevelsen har gett resultat.

Spara

VI SÄTTER RIKTNINGEN
VART SKA VI?

För att förstå vart man ska behöver man förstå omvärlden och sina kunders behov och förväntningar. Vi preciserar önskeläge, mål, målbilder och förväntade resultat för att nå dit ni vill. Vi hjälper dig på vägen mot en kundfokuserad organisation, genom att formulera de beslut, strategier och verktyg som behövs.

Vi är noga med att hitta den röda tråden och bygga vidare på det som redan är bra och fungerar. Vi bygger grunden med syfte att få alla att dela samma målbild och samla kraft för att uppnå den.

Vi hjälper dig att hitta svar och agera på:

 • Hur ser omvärlden ut och hur påverkar den oss?
 • Varför behöver vi utveckla kundupplevelsen?
 • Hur ser kundernas behov ut?
 • Vad är vårt önskeläge och hur ser läget ut idag?
 • Hur ska kunden uppleva oss när vi har nått målet?
 • Hur vet vi att vi har nått målet?

Boka ett personligt möte så diskuterar vi din riktning.

riktning

Digital arena ökar effekten i arbetet med kundupplevelsen

Sedan ett år tillbaka använder vi på Rött en digital arena i samband med workshops och träning. Arenan ökar mervärdet och effekten i arbetet med kundupplevelsen. Den digitala arenan används före, under och mellan workshops. Det är ett flexibelt verktyg som vi anpassar efter varje kunds specifika behov och utmaning.

Läs mer om den digitala arenan i ett av våra uppdrag här.

VI BYGGER NYTT AGERANDE
HUR TAR VI OSS DIT?

Nu börjar utmaningen med att ompröva oss själva och vår egna självbild. Hur bra är jag/vi egentligen? En realistisk bild av nuläget är bästa grunden för att kunna förstå och omsätta det som saknas till tydliga planer, nya ageranden och uppföljning.

För att bygga nytt kundfokuserat agerande behövs samsyn om vart vi ska och vad vi vill att kunderna ska uppleva och känna. Samsyn byggs via dialog och kvittering. Alla måste se samma bilder framför sig. Vägen går via träning för ledare och medarbetare. Målet är att var och en – i alla roller – ska dra egna slutsatser om sina gap och behov av att utvecklas.

Vi hjälper dig att hitta svar och agera på:

 • Hur ser vårt prioriterade uppdrag ut?
 • Hur får vi alla roller och alla kanaler att arbeta utifrån en gemensam målbild för hur kunden ska uppleva oss?
 • Vilka är de kritiska kompetenserna för ledare och medarbetare?
 • Hur får vi alla ledare och medarbetare att utgå från kunden?
 • Hur bygger vi ”ordning och reda” – för att skapa tid för kunden?
 • Hur ser gapet mellan önskeläge och utgångsläge ut?
 • Hur utvecklar vi vår förmåga att kommunicera och återkoppla till varandra?
 • Hur skapar vi förutsättningar för prestation utifrån vårt prioriterade uppdrag?
 • Hur ska jag/vi agera annorlunda?

Boka ett personligt möte så diskuterar vi ditt agerande.

agerande

citatVi har vässat vårt kundfokus och förbättrat kundupplevelsen mer än vi trodde var möjligt, av egen kraft.

Spara

MOTORER FÖR LÄRANDE OCH FÖRBÄTTRING
HUR FORTSÄTTER VI?

Kundernas förväntningar förändras hela tiden. För att bygga uthållighet och långsiktig framgång krävs en ”motor”. Målet är att ledare och medarbetare ska ha energi att upprätthålla nya arbetssätt och rutiner för att ständigt förbättra kundupplevelsen. Alla ska kunna utvecklas vidare, av egen kraft, när omvärlden och de egna förutsättningarna förändras.

Vi hjälper dig att hitta svar och agera på:

 • Hur inspireras vi av omvärlden och hur tar vi reda på hur våra kunders behov utvecklas?
 • Hur arbetar vi systematiskt med metoder och verktyg för att få det att fortsätta hända?”
 • Hur säkrar vi att ledare och medarbetare själva kan ”ta sig upp ur diket” med egen kraft?
 • Hur integrerar vi alla företagets processer och gör det enkelt?
 • Hur mäter vi och följer upp?
 • Hur utvecklar vi vår förmåga att ständigt bli bättre i vardagen?

Boka ett personligt möte så diskuterar vi hur du kan bygga ”motorer”.

motor

citatI ert systematiska arbetssätt har jag äntligen fått en galge att hänga upp allt jag lärt mig på alla chefskurser under 15 år. Nu förstår jag när jag ska använda verktygen!

Lär mer om oss på Rött och vad vi kan bidra med för en mer kunddriven organisation.

arrow_small

Spara

Dela

boka_mote_horisont