Rött bidrar till en bättre kundupplevelse

På Rött bidrar vi till att utveckla mötet med kunden och förutsättningarna för människor att prestera bra och må bra. Förändringsledning, kunddriven ledarskapsutveckling och kundfokuserade organisationer är vår vardag. Och vår drivkraft är enkel – vi finns till för att göra andra framgångsrika. Vi drivs av att hela tiden göra ”lite bättre”. Allt vi gör bygger på erfarenhet, förvärvad kompetens, sunt förnuft, forskning och beprövade arbetssätt, metoder och verktyg.

Inger Efraimsdotter

INGER EFRAIMSDOTTER

Inger är vd och startade Rött 2007. Hon är en internationellt och teoretiskt skolad praktiker med lång erfarenhet av att utveckla affärer, verksamheter och människor. Effektiv förändringsledare och specialiserad på att omsätta strategier till konkret handling. En handlingskraftig visionär som ofta hittar enkla lösningar på komplexa problem. Inger är kundfokuserad, nyfiken och inspirerande.

Inger Efraimsdotter
inger.efraimsdotter@rottab.se
mobil 070-515 98 89

Lotta Bjurhult

Spara

LOTTA BJURHULT

Lotta är ekonom i grunden och skolad inom detaljhandel. Hon har lång erfarenhet av att utveckla kundupplevelsen och kundmötet i olika kanaler. Alltid med konkreta resultat. Lotta har drivit komplexa projekt som ofta kombinerat människors ageranden och digitalisering. Hon har förmågan att driva förändring från teori och analys via strategi till att få det att hända i genomförandet. Lotta är kunddriven, systematisk och rolig att arbeta med.

Lotta Bjurhult
lotta.bjurhult@rottab.se
mobil 070-198 11 24

Malin Calissendorff

Malin har sin bakgrund inom Human Resource Management med fokus på att driva utveckling och förändring. Hon kopplar alltid HR-arbetet till kundupplevelsen och organisationens mål och vision. Hon är en vass pedagog som får alla medarbetare att förstå betydelsen av sitt eget agerande i relation till kundlöftet. Malin är kommunikativ, driven och lätt att samarbeta med.

Malin Calissendorff
malin.calissendorff@rottab.se
mobil 073-044 10 40

Eva Virving

Eva Virving

Eva har en bakgrund som linjechef med olika kompetensuppdrag i större verksamheter. Hon har lång erfarenhet av förändringsarbete, att utveckla lärmiljöer, kundmöten och service via gott ledarskap. Hennes kompetens inom pedagogik och grupputveckling gör att hon vet hur man får med sig människor utifrån deras förmåga. Hon är kunddriven, nytänkande och entusiasmerande.

Eva Virving
eva.virving@rottab.se
mobil 070-305 78 40

RÖTT I SAMVERKAN

I vissa uppdrag samverkar vi på Rött med andra företag. Samarbeten där båda parter kan bredda och komplettera sina kompetenser till fördel för kunderna.

Kammarkollegiets ramavtal för Managementtjänster

Vi på Rött kan genom samarbete med Karlöf Consulting erbjuda våra tjänster till dig som arbetar på en statlig myndighet, utifrån Kammarkollegiets ramavtal för managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling. Vi stödjer myndigheter i deras arbete med kundcentrering, kundupplevelser, prestationsutveckling och storskalig förändring. Vår specialitet är att omvandla strategier till handling.

Prové

Prové erbjuder förändringsledning och projektledning inom verksamhets-, organisations- och affärsutveckling. Vi har gedigen erfarenhet och kvalificerad kompetens inom ledning och styrning, organisation, arbetssätt och stödfunktioner. I kunduppdragen använder vi erkända och egenutvecklade modeller och verktyg samt väl valda arbetssätt. Detta för att säkerställa kvalitet i genomförande och resultat samt delaktighet och förankring. Kunderna finns inom offentlig och privat sektor. Läs mer på prove.se.

Jobba hos oss

Vi växer med våra kunder och bygger vårt eget lag med omsorg. Vill du också utveckla kundupplevelser via ledarskap och människors prestationer? Vill du jobba i en liten organisation där du får stort utrymme? Hör av dig till Inger Efraimsdotter, e-post inger.efraimsdotter@rottab.se

VÄLKOMMEN TILL OSS

RÖTT

Rött AB (tillsammans med Influence)
Smålandsgatan 14
111 46 Stockholm
Telefon: 070-515 98 89
E-post: hej@rottab.se eller förnamn.efternamn@rottab.se

Boka ett personligt möte

Vi är övertygade om att du och dina medarbetare kan prestera ännu bättre och bli ännu bättre för era kunder. Vi ses gärna och diskuterar hur.

Dela

boka_mote_horisont