VI HJÄLPER FÖRETAG ATT IMPONERA PÅ SINA KUNDER

arrow_left

På Rött är vi specialiserade på imponerande kundmöten via imponerande prestationer. Först när varje medarbetare är engagerad och motiverad att göra lite bättre för sina kunder, varje dag, har vi lyckats på riktigt. Rött bidrar till att alla medarbetare alltid tar ansvar för kundupplevelsen.

pilned

KUNDUPPLEVELSEN AVGÖR NÄR ALLT ANNAT ÄR LIKA

När allt annat är lika, är det relationen med kunden som avgör. Överlag har vårt beteende som kunder förändrats enormt under de senaste tio åren. Och ju mer digitalt vi lever, desto viktigare blir kundupplevelsen – i alla kanaler. Via kundmöten som imponerar kan vi bygga förtroende, lojalitet och lönsamhet. Rött bidrar till kundfokuserade organisationer där alla tänker utifrån och in.

arrow_right

pilned

arrow_left

Kunddrivet arbetssätt via ledare och enkla metoder

Det är enkelt att vara bra ibland – att alltid vara bra är betydligt svårare. Den stora utmaningen är att minimera gapet mellan kundernas förväntningar och den faktiska kundupplevelsen. Ofta är en organisations självbild första hindret. Hög och jämn nivå i varje kundmöte, personligt och digitalt, har organisationer där ledarna systematiskt lyckas bygga meningsfulla och tydliga uppdrag och målbilder som alla medarbetare kan agera och förbättra utifrån. Rött bidrar till att bygga systematik och hög jämn nivå via kunddrivet ledarskap.

pilned

Vi vet att bra kundmöten skapas av människor som själva har bra dagar på jobbet. Vi vet att de som lyckas bäst i mötet med kunden har lyckats med just det. De har byggt starka, genuina organisationer där människor lär, växer, presterar bra och mår bra. Många vet vad som krävs. Inte lika många gör det som behöver göras.

2022 kommer vi på Rött lägga energi på att omsätta det vi vet och dela med oss för att du och din organisation ska kunna göra ännu bättre. Vi kommer bland annat presentera en ny träning för ledare som vill lära mer, bli starkare och må bättre – för att själva kunna bygga starka medarbetare och organisationer som imponerar på kunden. Är du intresserad av en nystart, hör av dig till Inger Efraimsdotter!

VI HJÄLPER DIG ATT FÖRVERKLIGA EN BÄTTRE KUNDUPPLEVELSE

På Rött hjälper vi företag och organisationer att förbättra kundupplevelsen. Vi börjar alltid med önskeläget, var ni vill vara och fastnar inte i var ni är idag. Då skapas motivation, energi och självinsikt att våga och orka se sitt utgångsläge. Ledarna spelar en avgörande roll i förändringsarbetet att ta medarbetarna från utgångsläge till önskeläget. Rött ger ledare enkla, praktiska metoder och verktyg som verkligen används.

pratbubbla_start
pratbubbla_start_mobil

fran_tillfran_till_mobil

rub_kunder

KUNDER

En organisation med vitt skilda bilder av vem som är kunden, vilka som möter kunden och vad som är ett bra kundmöte. Ofta är självbilden Vi är ju redan bra. Nivån på både kundmötet och ledarskapet varierar oftast kraftigt och lägstanivån är just – låg.

arrow_big
arrow_big_ner

En kundfokuserad organisation med tydliga gemensamma bilder av vem som är kunden, vilka behov kunderna har och hur varje kund ska få en bättre kundupplevelse – i alla kanaler. Det är kunden som avgör Hur bra vi är. Det finns en hög, jämn lägstanivå i både kundmötet och ledarskapet.

linje_till_fran_1500

rub_resultat

RESULTATET

En organisation med inga, diffusa eller okända mål. Otydlig uppföljning och mätningar som inte alltid mäter rätt saker. Ledare och medarbetare som inte vet hur det går, varken för sig själva eller för företaget och få har koll på vad kunderna egentligen tycker om dem.

arrow_big
arrow_big_ner

En kunddriven organisation med tydliga och väl kända målbilder och mål som driver rätt aktivitet och resultat. En tydlig uppföljning som stöds av relevanta, bra mätningar som alla känner till och har koll på. Alla tar ansvar för sina egna mål, sitt eget resultat och alla har en bild av kundupplevelsen.

linje_till_fran_1500

rub_ledare_medarbetare

LEDARE OCH MEDARBETARE

En organisation som styrs via klassiska ”order & kontroll”, checklistor och instruktioner. Kundupplevelsen står sällan eller aldrig på agendan. Ledare som kan bäst själv och styr dem som vet mindre. Medarbetarna följer instruktioner, har lärt sig att inte tänka själva och kan inte improvisera när det behövs.

arrow_big
arrow_big_ner

En kundfokuserad organisation som utgår från kundernas behov och styrs via uppdrag och målbild samt tydliga förväntningar. Ledare bygger förutsättningar för andra att prestera och utgår från att de som möter kunden kan bäst. Självständiga medarbetare med tydliga uppdrag och tydligt ansvar drar egna slutsatser och improviserar när det behövs.

linje_till_fran_1500

rub_omvarlden

OMVÄRLDEN

En organisation som är ointresserad av omvärlden, hur andra gör och upplever varje förändring som ett hinder i arbetet. Utbildning är lika med en kurs där någon annan ska lära mig något som jag ofta glömmer så fort kursen är klar. Förbättringsarbete likställs med traditionell förslagsverksamhet och har sällan något med vardagen att göra.

arrow_big
arrow_big_ner

En kunddriven organisation som är nyfiken på omvärlden och på hur de bästa jobbar med kundupplevelsen. Förändring och lärande är en självklar, integrerad del i vardagen och vardagsförbättringar är allas ansvar. Jag har ansvar för mitt eget lärande och små förbättringar för kunden varje dag är en självklarhet.

citatVi blev alla medvetna om, att när vi agerar annorlunda, reagerar kunderna annorlunda.

Titta närmare på våra metoder och verktyg för bättre kundupplevelser via ledare och engagerade medarbetare.

arrow_small

Spara

Dela

boka_mote_horisont