Varför Rött?

Varför Rött?

Vi vill göra Sverige lite friskare

Alla vet att sambandet mellan engagerade medarbetare, nöjda kunder och fina resultat är sant. Många ser kopplingen mellan stark fysik, mentalt välmående, mening och en frisk organisation. Få gör det som krävs. I sunda företag hänger det ihop och det ”går att lyckas”. Människor i friska organisationer bidrar till ett hållbart samhälle.

En ny nyans av Rött

Kanske har vi mest erfarenhet i Sverige av att bidra till imponerande kundmöten. Efter tusentals möten med kunder, ledare och medarbetare vet vi vad som krävs. Nu lägger vi till ytterligare en dimension. Vi utvecklar arbetssätt och oss själva för att skapa ännu mer värde. Vi drivs av att många ska känna glädjen i att göra ett bra jobb för sina kunder. I friska, starka organisationer, som håller över tid.

”Inger är uppfylld av att åstadkomma framgångsrika och friska organisationer. Hon hjälper individer och grupper att arbeta kundorienterat med medarbetarna i centrum.”

Magdalena Gerger
Styrelseordförande Nefab, styrelsearbetare