ALERIS
– Från strategi till nytta för kunden varje dag

KUNDENS UTMANING

Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag* och ingår i Investor. Inom Aleris finns ambitionen att alltid bli lite bättre varje dag. Både för att få engagerade medarbetare samt fler och nöjdare kunder. Från en redan hög nivå var utmaningen att lyfta kundernas upplevelse till ännu högre och jämnare nivå samt att omsätta bolagets strategi i praktiken. Dels genom att bygga en stabil bas för verksamheten med utrymme för dynamiskt, snabbrörligt arbete och så mycket tid som möjligt för kunden. Men också genom att skapa ett tydligt lokalt ägarskap med stort ansvar och mandat för respektive land och den enskilda individen.

RÖTTS BIDRAG

Via ledningsgrupper och drygt 500 ledare engagerades samtliga medarbetare i Sverige, Norge och Danmark, i arbetet med att ge kunden den allra bästa vården och omsorgen. Alltid med start i kundernas verkliga behov och deras resa före, under och efter mötet med Aleris. Rötts uppdrag var att bidra till ett gemensamt och systematiskt arbetssätt. Efter ett omsorgsfullt arbete för att sätta en tydlig gemensam riktning, tränades alla ledare i ett kunddrivet arbetssätt och ledarskap. Ledarna tränade sedan tillsammans med sina medarbetare i vardagen.

Arbetet innebar bland annat att:

 • Kartlägga kundernas verkliga behov via möten, observationer och mätningar.
 • Utveckla mål, målbilder och verktyg för kundupplevelsen och ledarskapet samt säkra kopplingarna till interna värderingar och tidigare utvecklingsarbete.
 • Bidra till att öka användningen av befintliga verktyg och system, exempelvis kvalitetssystem och HR-processer.
 • Utveckla ett systematiskt arbetssätt för att jobba med vardagsförbättringar.
 • Utveckla och genomföra träningar och träna alla ledare under ett års tid tillsammans med Aleris egna tränare.
 • Sätta upp och driva digitalt stöd för ledare i arbetet.
RESULTAT
 • En gemensam bild av kundbegreppet.
 • Ett utvecklat arbetssätt i vardagen i allt från organisering och processer till samarbete och bemötande.
 • En tydlig gemensam målbild, en gemensam strategi och ett gemensamt systematiskt arbetssätt som grund för verksamhetens fortsatta utveckling.
 • Stärkt strategi.
 • Ökad intern kompetens i att driva kunddriven förändring.

* Omsorgsverksamheten för äldre avyttrades i oktober 2018 till Ambea.

citatVi får så fantastiskt fina omdömen av våra chefer. De uppskattar träningarna enormt! Aldrig har ett förändringsprojekt lett till så mycket aktivitet i vardagen.
Lena Nordin, projektledare Aleris

Hur ser dina utmaningar ut? Hör av dig till oss som jobbar på Rött så pratar vi om hur du kan förbättra kundupplevelsen i ditt företag eller din organisation

arrow_small

Dela

boka_mote_horisont